Dr n.med. Angelika ChachajDr n.med. Angelika Chachaj

Angiolog

Specjalista chorób wewnętrznych i angiologii.

Pracuje w Klinice Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu na stanowisku lekarza – starszego asystenta oraz adiunkta dydaktycznego.

Autorka licznych prac naukowych w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Angiologicznego w kadencjach 2020-2022 i 2022-2024 oraz redaktor działu ,,angiologia” w czasopiśmie ,,Advances in Clinical and Experimental Medicine”.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem obrzęków żylnych, limfatycznych i tłuszczowych, przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych, zespołu pozakrzepowego, ran przewlekłych, miażdżycy tętnic szyjnych i niedokrwienia kończyn.

Wykonuje badania USG Doppler naczyń szyjnych oraz naczyń kończyn górnych i dolnych.