Dr n.med. Bożena Sapian-RaczkowskaDr n.med. Bożena Sapian-Raczkowska

Angiolog

Początek pracy lekarza, zaraz po studiach – w Klinice Angiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1983 r – pierwszej w Polsce klinice o tej specjalności (po zmianie nazwy: Klinice Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii) Droga naukowa i zawodowa: od stażysty do adiunkta: specjalizacja z chorób wewnętrznych, następnie z angiologii, doktorat.

Od 2011 praca w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką, w Klinice Chorób Wewnętrznych oraz Poradni Chorób Naczyń.

Zdobyte przez wiele lat pracy doświadczenie jest wykorzystywane w codziennej pracy i podczas konsultacji specjalistycznych.

Szczególne zainteresowanie zawodowe: diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób naczyń jak: żylna choroba zakrzepowo zatorowa, przewlekła niewydolność żylna, niewydolność naczyń limfatycznych, przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych oraz naczyniowych powikłań cukrzycy.

W diagnostyce korzystam z diagnostyki ultrasonograficznej (przepływy dopplerowskie w kończynach i tętnicach szyjnych) oraz radiologicznej, dostępnej w szpitalu.