mgr Agnieszka Adaszyńskamgr Agnieszka Adaszyńska

Fizjoterapeuta

Absolwentka studiów magisterskich kierunku fizjoterapii na wrocławskim AWF rocznik 2011. Nr pwz 30558.
Fizjoterapeutka z 11-letnim doświadczeniem w kompleksowej pracy z pacjentami z zaawansowanymi obrzękami limfatycznymi, żylnymi i tłuszczowymi wraz z doborem odpowiedniej odzieży uciskowej. (4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu, obecnie Klinika Angiologii, NT i Diabetologii w USK we Wrocławiu w zespole prof. dr hab.n. med. AndrzejaSzuby).
Współprowadząca projekt zdrowotny pt. „Zajęcia edukacyjno-kompensacyjne dla osób z obrzękiem limfatycznym oraz zagrożonych jego występowaniem” w Poradni Leczenia Obrzęków Chłonnych.
Prowadząca kurs kompresjoterapii oraz zajęcia kompleksowej terapii przeciwobrzękowej na kursie specjalizacyjnym dla lekarzy angiologów oraz podczas II Konferencji Limfologicznej we Wrocławiu.
Prowadząca warsztaty kompresjiterapii podczas Akademii Limfologii w Łodzi.

Jest członkiem Polskiej Fundacji do Walki z Obrzękami i czynnie działa w jej strukturach.

Ukończyła liczne szkolenia i stale poszerza swoje umiejętności i wiedzę kształcąc się na kursach oraz konferencjach naukowych:
 kurs Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej

 • szkolenie z zakresu praktycznego zastosowania terapii uciskowej w leczeniu chorób układu żylnego i limfatycznego
 • Uczestnictwo w I i II konferencji Limfologicznej we Wrocławiu
 • Uczestnictwo w  I Dolnośląskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Leczenie Pacjentów z trudno gojącymi się ranami. Teraźniejszość, wizja przyszłości”
 • Uczestnictwo w szkoleniu Akademia kompresjoterapii Andover
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie projektowania i pomiarów medycznych wyrobów uciskowych na zamówienie firmy THUASNE
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu i warsztatach z zakresu kompleksowego doboru oraz techniki pomiarowej płaskodzianych wyrobów kompresyjnych szytych na miarę firmy MEDI
 • Uczestnictwo w VI konferencji Flebologia Estetyczna „Leczenie estetyczne i małoinwazyjne w flebologii, lipodema-jak postępować?” Warszawa
 • Kurs terapii manualnej, Chiropraktyki i Osteopatii metodą Ackremanna
 • Kurs Funkcjonalnej Osteopatii i Integracji
 • certyfikat terapii PNF basic
 • certyfikat Kinesjology Taping
 • certyfikat z obsługi aparatu do kompresoterapii Boa Max 2